Jaarvergadering Bladella eert zijn medewerkers

09 september 2019
www.bladella.nl
In het sfeervolle blauwwitte clubhuis stak voorzitter René Walenberg de dankbaarheid van de club voor het vele werk van de vrijwilligers bepaald niet onder stoelen of banken.

Met het bestuur had hij daarbij een speciale onderscheiding in petto voor Jan Vlems, Mark Hakkens, Ans Hoskens en Bets van Gompel.

Het jaaroverzicht
Maar eerst was er op deze jaarlijkse ledenvergadering aandacht voor het wel en wee in de afgelopen competitie. De voorzitter stond even stil bij de degradatie van het vaandelteam naar de derde klasse – ieder nadeel heb zijn voordeel - bij het overlijden van Ger van der Heijden en Jan Duis, bij de toch te geringe opkomst bij de vrijwilligersdag en de ‘Hap en Trapmanifestatie’ van hoofdsponsor Schippers. Ook noemde hij de te grote aantallen gele en rode kaarten die in de wedstrijden aan Bladella-leden worden getoond en de voortdurende problemen om bekwame en enthousiaste leden te vinden voor vacante posten binnen de organisatie.
Bij dat laatste vroeg hij de vergadering toestemming om door te gaan op de weg om leden en ouders te vragen actief mee te doen aan het vrijwilligersgebeuren. Positief noemde hij de komst van de nieuwe hoofdtrainer Harry la Vallette, het inpassen van talentvolle ‘eigen kweek’ binnen de selectie en het successen van de sponsorcommissie bij het uitbouwen van de sponsorbijdragen. Aan het einde van dit eerste deel dankte hij nogmaals die sponsoren en de vrijwilligers.

Inkomsten en uitgaven
Het financiële deel, een verplicht onderdeel bij deze vergadering, werd gepresenteerd door penningmeester Jan Vlems. De vergadering overzag, net als de kascommissie dat eerder deed, de uitgaven en de inkomsten van de club in het afgelopen boekjaar en de plannen voor de komende periode. Net als bij de kascommissie was er ook hier goedkeuring voor het werk van de penningmeester en het bestuur in deze. Jan mag blijven omdat ook dit jaar opnieuw is gebleken dat de financiën keurig voor elkaar zijn bij Bladella.

Bestuurswisseling
Pim Lavrijsen trad in deze vergadering terug als jeugdvoorzitter. Hij heeft in die functie sinds 2012 deel uitgemaakt van het hoofdbestuur en talloze vergaderingen van het jeugdbestuur geleid. De voorzitter prees Pim voor zijn standvastigheid en ook zijn relativeringsvermogen waarmee hij de jeugdafdeling in woelige tijden in de goede richting hield. Hij noemde Pim ‘jeugdvoorzitter tegen wil en dank’ omdat zijn hart eigenlijk altijd veel meer op het veld ligt dan aan de bestuurstafel. Rob Leermakers, ook lid van een oersterke Bladella-familie wordt zijn opvolger. Rob heeft zelf gevoetbald bij de blauwwitten, heeft zijn eigen kinderen en vele anderen begeleid en besloot Pim te bellen om een jaartje te gaan meedraaien als aankomend jeugdvoorzitter.
Zo is het dus gegaan, tot tevredenheid van beiden en ook van de vergadering die Rob met een warm applaus aan de bestuurstafel verwelkomde. Voorzitter René Walenberg en penningmeester Jan Vlems zijn ook aftredend maar houden, met goedkeuring van de andere bestuursleden en de vergadering, hun functie aan totdat er opvolgers zijn gevonden, uiterlijk tot de volgende ALV in 2020.
En dan de bloemen…
Bets van Gompel en Ans Hoskens werden door de voorzitter naar voren gevraagd. Ans en Bets, wie kent ze niet van de snackhoek in de kantine?, kunnen lezen en schrijven met Bladella en hebben altijd hun plezierig woordje klaar. “Zeg het maar René, waar moet je ons hebben?? Moet dat nou?? Dat was toch helemaal niet nodig!!” waren de opmerkingen van de dames al vóór dat de voorzitter hen de stoel had gewezen. Bets noemde hij een vrouw met een groot hart, met geduld en enorm veel belangstelling en begrip voor alle leden van de club, groot en klein. Ans komt ook uit een Bladella-familie, en dat gaat nog verder, die met haar positieve kijk altijd een perfecte gastvouw is geweest, ook al in de tijd dat ze samen met Lenie de kantinebeheerder was. Aanleiding voor dit gebeuren was het feit dat Ans nu meteen stopt met haar hulp in de kantine en Bets dat over een jaar zegt te gaan doen. Voor hun bijdragen de laatste dertig (!!) jaar werden de beide dames benoemd tot lid van verdienste van Bladella.
Jan Vlems wordt erelid
Maar er waren ook bloemen voor penningmeester Jan Vlems. De man die de laatste 27 jaar praktisch elke dag even op het sportpark kwam en alles maar dan ook alles van Bladella wist en onthield - dat heb je met een fotografisch geheugen - had niet zien aankomen dat hij in deze vergadering zou worden benoemd tot erelid.
Verdwaasd hoorde Jan aan hoe de voorzitter zijn verdiensten voor de vereniging opsomde. Dat duurde dus even. Jan heeft de penningen van de club en de kantine in de afgelopen jaren prima beheerd maar was daarnaast ook een echte clubman. Jan kent alles en iedereen, is oprecht, ontwapenend, humoristisch en kan moeilijke zaken relativerend en zelfs lichtvoetig benaderen. Daarbij heeft zijn Boergondische inslag beslist geholpen. Voor deze grote verdiensten kreeg Jan dus de onderscheiding, de bloemen voor het thuisfront en het applaus van de vergadering.
Clubman bij Bladella: Mark Hakkens
Maar er waren nog meer bloemen. In deze vergadering wordt traditioneel de clubman, of clubvrouw, van het jaar benoemd. Die krijgt dan de ‘Peer Hooijen trofee’, een kunstwerk in de vorm van een Vlam. Die persoon houdt door zijn of haar inzet de spirit voor Bladella brandend. Dit jaar werd Mark Hakkens door het bestuur naar voren geschoven als kandidaat en dat werd door het applaus van de vergadering en via het scherm door dochter Lenne in de V.S. nadrukkelijk onderstreept. Mark is dan wel afkomstig uit Duizel maar heeft zich bij Bladella al heel wat jaren verdienstelijk gemaakt. Hij is vooral actief bij de jeugd, bij het jeugdkamp, hij is lid van het jeugdbestuur en onderscheidt zich daarbij vooral door zijn voortdurende activiteiten voor de meidenafdeling.
Dank zijn hem, en zijn vrouw en zijn vrienden, maar vooral door zijn doorzetten spelen er nu bij de jeugdafdeling maar liefst vier meidenteams in de competitie, MO-11, MO-15, MO-17 en MO-19. Kenners weten hoe moeilijk het is het jeugdvoetbal voor meisjes structuur en continuïteit te geven en die weten daarom de verdiensten van Mark te waarderen. Door hem de ‘Peer Hooijen trofee’ uit te reiken benadrukt de voorzitter dat Bladella met het meiden- en damesvoetbal op de door Mark ingeslagen weg wil doorgaan. Voor Mark dus de onderscheiding en voor hem en zijn vrouw Monique, ook vrijwilligster bij Bladella, heel terecht de bloemen. Omdat er in deze vergadering geen gebruik meer werd gemaakt van de rondvraag sloot de voorzitter daarna de vergadering. Het bleef nog lang gezellig in het blauwwitte clubhuis temeer daar het Nederlands voetbalelftal door een fraaie zege op Duitsland (2 – 4) een forse stap zette naar deelname aan het EK van het volgende jaar.

2019 Jaarvergadering

DSC_7200
DSC_7180-A
DSC_7181
DSC_7182
DSC_7183
DSC_7184
DSC_7185
DSC_7186
DSC_7187
DSC_7188
DSC_7192
DSC_7193
DSC_7194
DSC_7195
DSC_7196
DSC_7197
DSC_7198
DSC_7199
DSC_7200
DSC_7201
DSC_7202
DSC_7203
DSC_7204
DSC_7205
DSC_7208
DSC_7209
DSC_7210
DSC_7211
DSC_7212
DSC_7213
DSC_7214
DSC_7215
DSC_7219

 
www.bladella.nl
Bladella heeft een markant clubman verloren. Kees van Limpt, 85 jaar oud, woonde al twee jaar in zijn kamer aan de Lees verder »
 
www.bladella.nl
KNVB heeft de knoop doorgehakt en besloten alle wedstrijden te annuleren. Geen kampioenen of ... Lees verder »
 
www.bladella.nl
Zondag 29 maart bereikte ons het bericht dat Bladella-lid Tiny Brekelmans op 84-jarige leeftijd is overleden.   Lees verder »
 
www.bladella.nl
Onze hoofdtrainer Harry LaVallette inspireerde de selectiespelers om ook alles uit de kast te halen ..... Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-01-2019 Lees verder »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05-03-2017 Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-08-2016 Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-04-2016 Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-07-2015 Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-07-2013 Lees verder »