Verslag ALV vv Bladella (8 september 2017)

12 september 2017
www.bladella.nl
De traditionele jaarvergadering van Bladella sloot officieel het seizoen 2016/2017 af. Daarom werd er teruggekeken op een soms onstuimig voetbaljaar.

En werden er plannen voorgesteld om het clubgebeuren nieuwe impulsen te geven.

 

Voorzitter René Walenberg startte meteen met de lotjesaffaire die in het vroege voorjaar voor landelijke publiciteit zorgde. De reactie van de leden op dit ‘nepnieuws’ noemde hij rustig en solidair en hij roemde met name Jac van der Aa die het standpunt van de club duidelijk verwoorde tegenover de vele media.

Jac kreeg applaus van de vergadering.

Daarna werd even stil gestaan bij het vroege overlijden van clublid en sponsor Hans Vermeulen.

 

Over sponsoren en vrijwilligers

In tweede instantie bedankte de voorzitter de sponsoren die onze vereniging mee drijvende houden. De sponsorcommissie is voortvarend bezig orde op zaken te stellen. Hij riep de leden op ter ondersteuning mee uit te kijken naar nieuwe bedrijven die Bladella willen steunen.

Ook bedankte hij de vrijwilligers voor hun inzet. Met hun hulp probeert het bestuur de noodzakelijke zaken te regelen maar de organisatie zorgt, bijvoorbeeld, nu bij het begin van het seizoen voor de nodige hoofdbrekens.

De tweede vrijwilligersbedankdag komt er in ieder geval, op 26 mei 2018.

 

Een fraai voetbalresultaat

Voor het vaandelteam is het seizoen 2016/2017 positief verlopen: de periodetitel en een vierde plek in de competitie waren een goed resultaat. In de bekerstrijd overwinterde Bladella en er kwam pas een einde na een dapper voetbalgevecht in en tegen Nuenen. Klasse!!

Voor het komende seizoen zijn de contracten verlengd en in Harrie Coolen werd de lang gezochte vaste assistent voor Bladella 2 gevonden.

Bij de happening ‘Bladella aan Zee’, op 16 september, zal op gepaste manier afscheid worden genomen van coryfee Ruud Leermakers.

 

De agendapunten 2, de mededelingen van de secretaris en 3,4,5,6 betreffende de financiële verantwoording van het afgelopen, en de begroting voor het komende seizoen werden door de penningmeester besproken. Het huishoudboekje ziet er goed uit. De vergadering keurde het gevoerde beleid goed en ook de kascommissie was tevreden met de financiële verslaglegging.

 

Herkozen als bestuurders

Twee bestuursleden, Will van der Heijden - van de kantine - en voorzitter René Walenberg waren aftredend. Ze stelden zich beiden herkiesbaar voor een nieuwe periode. Zij werden met acclamatie benoemd.

De voorzitter gaf te kennen over een verlenging lang te hebben nagedacht. Hij ziet voor de komende periode donkere wolken naderen. De kern van de zorgen is de te geringe betrokkenheid van een grote groep van de leden. Met enkele krachttermen onderstreepte hij nadrukkelijk de eis voor meer helpende handen om binnen de vereniging allerlei zaken afdoende geregeld te krijgen. Een bestuur moet op betrokkenheid en medewerking van leden kunnen rekenen. De voorzitter ziet het als een uitdaging om over vijf jaar een, ook op dit terrein, bloeiende vereniging achter te laten.

 

Leden worden actief

Na een korte pauze nam Harrie Fiers het woord om een besluit van het bestuur voor de aanpak van het vrijwilligersprobleem toe te lichten. Hij sprak als woordvoerder van de VCC, de VrijwlligersCoördinatieCommissie, een groep die gaat bestaan uit vijf leden die het overzicht houden over ‘aanbod en vraag’ van vrijwilligers binnen de club. Bestuursleden krijgen volgens dit plan de hulp van coördinatoren die met de dagelijkse organisatie en uitvoering op terreinen als de kantine, de materialen, de ICT en PR, en het voetbalgebeuren van de jeugd en de senioren belast zijn. De VCC bekijkt dit komende seizoen welke taken elftallen en teams van voetballende leden als groep op zich kunnen nemen. Dit geldt ook voor de teams bij de oudere jeugd en de ouders van de jongere spelers. Zij gaan zich dan daarvoor, bij toerbeurt, met hun leiders/trainers inzetten. Dit seizoen start, als een pilot, de medewerking van teams van de senioren in de kantine op zaterdag en zondag.

De vergadering ging akkoord om zo het nijpende gebrek aan vrijwilligers te kunnen aanpakken en om daarmee de betrokkenheid van de leden te vergroten.

 

Helma, clubvrouw van het jaar

Het laatste onderdeel van deze jaarvergadering was de uitreiking van de ‘Peer Hooijen-trofee’ voor de clubman van het jaar. Deze keer werd het een clubvrouw. Helma van Moll kreeg uit handen van de voorzitter het kunstwerk ‘de Vlam uitgereikt.

Zeer terecht: proficiat Helma!

Van de mogelijkheid voor de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. Door iedereen een mooi en sportief voetbalseizoen te wensen sloot de voorzitter deze stemmige bijeenkomst af.


 
www.bladella.nl
Na een wat aarzelende start volgen de filmpjes en de teamefforts in snel tempo. Nu van JO9-1 en JO10-1 Lees verder »
 
www.bladella.nl
Om de Corona-tijd te doden leek het een goed idee om een uitdagende voetbalcompetitie uit te schrijven. Wie kan een ... Lees verder »
 
 
www.bladella.nl
De nieuwe jeugdcoördinator stelt zich voor. Bladella is verheugd te kunnen melden dat er vanaf komend seizoen  Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-01-2019 Lees verder »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05-03-2017 Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-08-2016 Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-04-2016 Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-07-2015 Lees verder »