Bladella gaat de bakens verzetten

04 september 2016
www.bladella.nl
Het bestuur van Bladella wil ook voor de toekomst de zaken structureel goed voor elkaar hebben en heeft daarom, met goedkeuring van de ledenvergadering, enkele ferme maatregelen genomen. 

Jaarvergadering VV Bladella
Dat slecht 45 leden de presentielijst tekenden weet voorzitter René Walenberg vooral aan enkele festiviteiten waar op deze vrijdagavond 2 september veel trouwe Bladella-leden verwacht werden. In zijn inleiding onderstreepte hij toch het belang voor de toekomst van deze jaarvergadering. Maar eerst stond hij stil bij enkele positieve punten van het afgelopen voetbaljaarjaar. De prachtige binnenkomst van de nieuwe hoofdsponsor MS Schippers, de onderscheidingen voor de superclubmensen Jeroen Schilders en Harrie Korsten en het enorm geslaagde G-toernooi dat eind mei op het sportpark werd georganiseerd.
 
De vergadering stond stil bij het overlijden dit seizoen van drie memorabele clubmensen, Jan Moorman, oud keeper, Piet Daniëls, het oudste Bladella-lid en scheidsrechter en supervrijwilliger Frank van der Sanden.
 
Donkere wolken
“Tachtig procent van wat we als vereniging wilden bereiken hebben we kunnen waarmaken”, stelde de voorzitter. Daarop was hij trots maar hij erkende dat daarbij vaak improvisatie en terugvallen op dezelfde mensen nodig was. Andere mooie initiatieven werden niet of onvoldoende opgepakt of de uitvoering bleef op onderdelen kwalitatief onder de maat. Een andere bron van zorg is de verruwing van de mentaliteit, in het respect naar elkaar maar ook in de zorg voor de gebouwen en het sportpark. De laatste tijd blijkt een groep hangjongeren daarvoor een echte plaag. Gelukkig blijft de vorige hoofdsponsor De Tipmast in beeld bij het G-team maar ondanks de aantrekkende economie verliest Bladella trouwe sponsoren en dat leidt in financieel opzicht tot negatieve effecten.
 
Op sportief gebied bleef Bladella 1 op eigen kracht in de derde klasse maar met meer doelpunten was het seizoen een stuk gemakkelijker verlopen. Een mooie uitdaging dus voor Huub Vermeulen, zijn assistenten en de spelers om komend seizoen de hoop op een periodetitel waar te maken.
 
Naar een hoger voetbalniveau
In het volgende deel van zijn verhaal passeerden de vorderingen van de drie ‘denkgroepen’ de revue. Bij de jeugd is flink gediscussieerd over de weg naar meer kwaliteit, hoger niveau en plezier in het voetbalspel. Zonder het recreatieve deel uit het oog te verliezen wil het kader een meer prestatieve aanpak realiseren. De werkgroep heeft, na goedkeuring van het plan, bijna alle poppetjes op de plaats gezet en met de nieuwe coördinator bovenbouw prestatief is er afgelopen maand een voortvarende start gemaakt. Bij de senioren wordt uitgegaan van het niveau derde/tweede klasse. Uitgangspunt daarbij is dat bij Bladella ook in de toekomst aan spelers geen individueel vergoedingen worden gegeven. Daaruit volgt dus dat de club vooruit wil met talenten uit de eigen groep en daarmee zo hoog mogelijk wil presteren.
 
Anders vrijwilligers werven
In zijn inleiding had de voorzitter al een woord van dank uitgesproken aan de vrijwilligers. Die zijn met steeds minder mensen, ze worden ouder en ze krijgen toch steeds meer taken op hun bordje. Omdat de traditionele werving onvoldoende aanvulling opleverde zocht de werkgroep naar andere wegen om het snel naderende ‘bemensingsprobleem’ op te lossen.
 
Uitgangspunt wordt dat ieder lid, of ouder van een jeugdlid, in principe een taak heeft bij de voetbalclub. Een al samengestelde groep vrijwilligercoördinatoren gaat aan de ene kant de vraag naar medewerkers en aan de andere kant het aanbod bij leden en ouders in kaart brengen. Daarnaast worden professionele krachten gezocht, die daarvoor een adequate vergoeding ontvangen, die met de bestuursleden de lijnen uitzetten en de afspraken controleren. Daarmee blijft de uitvoering van de taken bij de individuele leden, die daarbij kunnen rekenen op een lagere contributie dan leden zonder functie of taken, maar ligt de operationele aansturing bij het nieuwe middenkader.
 
Contributieverhoging
Aan penningmeester Jan Vlems om uit te leggen hoe het bestuur de naderende donkere wolken in een acceptabele begroting voor het komende seizoen wil verwerken. Om het zware weer: minder sponsorinkomsten, minder opbrengsten uit acties, meer kosten voor professionalisering, meer geld voor nutsvoorziening en meer vergoedingen voor te blijven gaan de contributies voor alle leden, behalve de rustende leden met functie, fors stijgen. Vooral de leden, en ouders van jeugdleden, ‘zonder functie’ moeten rekenen op een aanzienlijke verhoging van tussen de 20 en 30 %. De penningmeester en de voorzitter maakten duidelijk dat dit hun financiële antwoord was op het nieuw ingezette beleid, dat door de ALV van vorig jaar al eerder was geaccordeerd. De vergadering ging na de uitleg akkoord met zowel de nieuwe begroting als met de contributieverhoging.
De kascommissie, waarvan de leden de cijfers van het vorige seizoen hadden gecontroleerd, lieten schriftelijk weten dat ze akkoord waren met het door de penningmeester en het bestuur gevoerde financiële beleid en de uitvoering ervan. 
 
Jan Vlems, de oude en nieuwe penningmeester
Het onderdeel bestuurssamenstelling werd snel behandeld. Jan Vlems was als bestuurslid en als penningmeester deze keer aftredend maar had aangegeven herkiesbaar te zijn voor weer een termijn van drie jaar. Aangezien er geen andere kandidaten waren aangemeld stelde de voorzitter voor om Jan weer in zijn functie aan te nemen. Na goedkeuring en onder applaus van de vergadering dankte Jan de leden voor het vertrouwen en nam hij op zijn bekende manier weer plaats achter de bestuurstafel.
 

 
www.bladella.nl
"Bestuur van Bladella doet géén verzoek om promotie bij KNVB." Voorzitter René Walen-berg: "Om misverstanden te voorkomen deel ik de… Lees verder »
 
www.bladella.nl
Tot zijn eigen verrassing kreeg de leider van JO15-5 de ‘Jac Lammers trofee’ van de jeugd-voorzitter in zijn handen gedrukt Lees verder »
 
www.bladella.nl
Alle teams kunnen vanaf van-daag (18-mei) weer trainen.      De jongste groepen hebben er al een paar trainingen opzitten. Lees verder »
 
www.bladella.nl
Wel op anderhalve meter! Dat geldt ook voor de bovenbouw (vanaf JO13) die maandag 18 mei weer aan de gang gaat. Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-01-2019 Lees verder »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05-03-2017 Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-08-2016 Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-04-2016 Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-07-2015 Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17-07-2013