Bladella denkt na over de toekomst

10 september 2015
www.bladella.nl
De eerste vrijdag van september blikte Bladella terug op het afgelopen seizoen. Maar meer dan ooit werd er met de ‘Denktank’ ook vooruitgekeken. Waar wil Bladella in de toekomst naar toe?

Jaarvergadering vv Bladella
In zijn voorwoord overzag de voorzitter de afgelopen periode, dankte hij de vrijwilligers en de sponsoren en memoreerde hij de overleden leden Fons Minnen en Louis Loeffen. Op sportief gebied bracht het afgelopen seizoen voor de selectie van Jasper van Hoof en zijn assistenten misschien niet het gehoopte succes maar ze hebben wel laten zien wat je met inzet en passie kunt bereiken. De nieuwe coach Huub Vermeulen moet daarop verder kunnen bouwen. De voorzitter was redelijk tevreden over het naleven van de aangescherpte waarden en normen maar onderkende wel dat door het open karakter van het sportpark onverwachte gasten steeds voor hinderlijke overlast zorgen.
 
Van de bestuurstafel
Het financieel verslag van penningmeester Jan Vlems, de bevindingen van de kascommissie en de voor dit seizoen opgestelde begroting werden in vlot tempo en met de van Jan bekende relativerende toon doorgenomen.
 
Daarna kwamen enkele minder voor de hand liggende zaken op tafel. Tim Boemaars, secretaris ad interim, legde uit waarom het bestuur de vergadering voorstelt van alle trainers en begeleiders van de jeugd een VOG-verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag) te vragen. Deze is bedoeld om het eventuele misbruik van jongeren en mensen met een beperking door de volwassen leiding voor te blijven. De vergadering ging akkoord.
De denktank
De voorzitter nam daarna de microfoon weer in handen en zette de belangrijkste conclusies van de denktank op een rijtje. Een aantal leden van de club heeft in groepen nagedacht over de ontwikkeling van vv Bladella, in sportief en sociaal opzicht. Voor de jeugd wordt het komende jaar een traject uitgezet om het sportieve niveau en de individuele kwaliteiten te verhogen. Trainers en leiders dienen daarvoor meer geschoold aan de start te komen. Leden van het jeugdkader, ook de leiders van de niet-selectie-elftallen, worden uitgedaagd cursussen te volgen om daarmee de begeleiding in de breedste zin te optimaliseren. Het bestuur van Bladella gaat hen daarbij ondersteunen maar de ontwikkeling in deze ook kritisch volgen.
 
Meer vrijwilligers
De vrijwilligers spelen een essentiële rol bij de vereniging. Hun aantal loopt jammer genoeg terug en lege plekken worden maar mondjesmaat opgevuld. Verschillende noodzakelijke taken worden daardoor met moeite of niet meer gedaan. Er is afgelopen jaar door de aandacht hiervoor al wat succes geboekt. Een vrijwilligersgroep zal komend seizoen de bestaande vacatures in kaart brengen, taakomschrijving maken en daarvoor binnen verschillende geledingen binnen de club aandacht vragen. Als het gewenste resultaat na dit seizoen niet is gehaald wordt gedacht aan een meer verplichtende aanpak, aan contributieverschillen en ook de inschakeling van meer professionele krachten. In dit verband is het wellicht interessant het programma Het Kempisch uurtje te bekijken waarin de voorzitter afgelopen zondag te gast was en sprak over vrijwilligers binnen de vereniging.
Bestuurswisseling
Binnen het bestuur waren jeugdvoorzitter Pim Lavrijsen en materialenman François van Ham aftredend maar zij waren in voor een nieuw termijn. Dat werd door de vergadering met acclamatie beloond. Hetty van der Hamsvoort had al eerder aangegeven niet meer als secretaris verder te kunnen. Daarom had Tim Boemaars vanaf februari haar taken overgenomen. De voorzitter dankte Hetty voor haar activiteiten en haar positieve invloed in de Bladella-mannenwereld, zeker ten tijde van de jubileumactiviteiten Ook Geert van Gompel, sinds twee jaar in het bestuur namens de senioren, had besloten zijn bestuursactiviteiten te stoppen. Hij vond het bestuurswerk toch lastig te combineren met zijn andere activiteiten bij Bladella. In zijn plaats werd Erwin van de Sande voorgedragen. Ook Erwin zorgt daarmee voor een sterke verjonging van de bestuursploeg. Zijn affiniteit met het totale Bladella-gebeuren kan positief werken voor de relatie tussen bestuur en leden. Tim en Erwin mochten van de vergadering zonder belet hun plaats innemen.

 Christian van Gorp: clubman van het jaar
Traditioneel is ook alweer sinds enkele jaren de overhandiging van De Vlam aan de clubman van het jaar. Dit kunstwerk heet sinds vorig seizoen de ‘Peer Hooijen Vrijwilligersprijs’. Na wedstrijdsecretaris Toine Jansen was het nu de beurt aan Christian van Gorp. Christian, oud ondernemer en en een verwoed golfspeler, heeft zich de laatste vijf jaar, sinds het jubileum bij Bladella, leren kennen als een betrouwbare en serieuze vrijwilliger die erin is slaagde de kwaliteit van de Bladella-site nog verder te verhogen en ook de leden steeds meer met het gebruik ervan vertrouwd te laten raken. Hij is daarbij binnen de PR-groep de motor achter de ‘backsite’ en ook de digitale Fakkel. Proficiat Chris!!!  

 Na een korte rondvraag sloot de voorzitter de vergadering en wenste de leden een sportieve competitie met daarbij ook een goede gezondheid en geluk. 

jaarvergadering 2015


 
www.bladella.nl
Na een wat aarzelende start volgen de filmpjes en de teamefforts in snel tempo. Nu van JO9-1 en JO10-1 Lees verder »
 
www.bladella.nl
Om de Corona-tijd te doden leek het een goed idee om een uitdagende voetbalcompetitie uit te schrijven. Wie kan een ... Lees verder »
 
 
www.bladella.nl
De nieuwe jeugdcoördinator stelt zich voor. Bladella is verheugd te kunnen melden dat er vanaf komend seizoen  Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-01-2019 Lees verder »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05-03-2017 Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-08-2016 Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-04-2016 Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-07-2015 Lees verder »