Verslag WFC vergadering

18 juni 2015
www.bladella.nl
De eerste vrijdag van juni komen de leden van Supportersclub WFC bij elkaar in het clubhuis om het voorbije seizoen te evalueren. Ook dit jaar weer. Hieronder een verslag.

Verslag Jaarvergadering WFC Bladella (vrijdag 5 juni 2015)
 
Opening
 • Weer een seizoen voorbij
 • Niet direct een topseizoen op voetbalgebied
 • Fons Minnen en Sjef Hermans overleden
 • Activiteiten doorgezet
 • Enquête en Werving opgezet

Mededelingen

 • Welkom, speciaal aan drie dames: Ans, Liesbeth en Wilma
 • 14 afmeldingen, vijf bestuursleden en 19 leden aanwezig
 • Louis Wouters afwezig door ongeval
Activiteitenoverzicht in vogelvlucht
 • Seizoensopening 2014/5 (jeugd en senioren)
 • Loterij tegen Bergeijk, Dommelen, RKVVO, RSP
 • Driemaal SuperSunday
 • Lezing van scheidsrechter Ed Jansen
 • Overleg spelersraad
 • DJ in de kantine
 • E2 naar thuiswedstrijd PSV
 • Man of the match: Ruud van Stokkom
 • Flyer, merchandising, kaarten……
Wat willen we volgend jaar? Wie gaat de kar trekken?
 • Seizoen-opening: Harrie, Chris van Gorp, Cees van Hintum
 • WFC-kaarten in de kantine: Frans Stoeldraaijers, Cees van Hintum
 • SuperSundag op zondag: Will Vialle, Chris van Gorp,
 • Aankleding van topwedstrijden: Will, Jos Leermakers, Gerard Coolen, Roel Wijnen
 • De loterij: penningmeester, Cees van Hintum, Gerard Coolen, Wout
 • De ‘merchandising’: Richard, Wilma
 • De ‘winterstop-lezing’ in het clubhuis: Harrie, Jos Leermakers, Chris van Gorp, Cees van Hintum, Roel Wijnen.
 • Man of the match: Gerard Grimbergen
 • De Leste Donderdag van WFC: Wil(?)
 • De flyer bij thuiswedstrijden: Harrie
 • Wieleravondvierdaagse
 • Beheer van de WFC-kar (moet hersteld worden): Louis
 • Kampioenshirtjes: Richard
 • PR op de Bladella-site: Harrie
Incidenteel te vragen: Jan Hendriks, Peter Bons, Peter van Beers, Johan van Spreuwel, Jac van der Aa, Leo van Overbeek
 
Dank, dame en heren voor jullie medewerking. Maar de aanmelding is bij de meest onderdelen onvoldoende. Daarom bespreken we in het bestuur of de schuingedrukte activiteiten komend seizoen kunnen doorgaan. Bij de andere bekijken we hoe we meer medewerkers kunnen krijgen.
 
Financieel overzicht
Penningmeester Gerard geeft een overzicht van de voornaamste posten van de inkomst en uitgaven. De vergadering is hierover tevreden, er worden geen vragen gesteld. De kascommissie, Johan Heesterbeek en Jan Brekelmans hebben vooraf de boeken gecontroleerd en geen onrechtmatigheden geconstateerd. Daarom krijgt de penningmeester een applausje van de zaal als waardering. Johan en Jan blijven en de groep wordt aangevuld met Tom Maas. Huub Janssen treedt af.
 
Bestuursverkiezing
Penningmeester Gerard Grimbergen is na negen jaar aftredend. Behalve met de kas hield hij zich bezig met de loterij, de verkiezing van man of the match, het kaarten, de loterij, de attenties en was hij onze man bij de wielerzesdaagse. De voorzitter bedankt Gerard, en ook vrouw Betty, geeft hem eeuwige Bladella-roem en een cadeaubon van de Tipmast.
 
Er zijn helaas geen kandidaten voor deze bestuursfunctie binnengekomen, ondanks de persoonlijke benadering en de herhaalde oproep. Ook in deze vergadering meldt zich niemand. Omdat een vereniging niet zonder penningmeester kan (blijven) bestaan gaat de vergadering akkoord met het voorstel nog een half jaar te blijven zoeken terwijl Jan Vlems, penningmeester van VV Bladella, de kas zolang beheert. Als in november nog geen penningmeester is gevonden gaat het bestuur zich beraden wat verder te doen.
 
Rondvraag
Tom Maas vraagt of WFC-Bladella bij enkele wedstrijden van Bladella 1 een DJ heeft gevraagd en betaald. Ten dele, en met mate, is het antwoord, en dat zullen we blijven doen, samen met de kantine.
Hij vraagt waarom het voetbalspel, een middel voor binding bij de jeugd, is verdwenen. Vanwege de onveiligheid is het antwoord.
Peter van Hoof wil weten of de traditionele wedstrijd van de selectie tegen het G-team zal doorgaan. Er zijn momenteel wel allerlei andere plannen maar WFC gaat er zich sterk voor maken. 

 
www.bladella.nl
Het wintert niet, dus wordt er weer gevoetbald. En zondag meteen: Bladella - Gestel. Dat is een echte 3D topwedstrijd! Lees verder »
 
www.bladella.nl
Voetbalplezier is hét kenmerk van G Voetbal, voetbal voor mensen met een beperking.  Wil jij ook mee voetballen? Meld je aan bij… Lees verder »
 
www.bladella.nl
Bladella bedankt de vrijwilligers met een gezellige clubavond. Die avond van zaterdag 18 januari stond al lang gemarkeerd in de agenda. Lees verder »
 
www.bladella.nl

Beste Bladellaleden

19 januari 2020
Voorzitter René Walenberg had bij de aftrap van het vrijwilligers-feest (geslaagd!) verrassend nieuws. Nieuws over zijn opvolging. Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-01-2019 Lees verder »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05-03-2017 Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-08-2016 Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-04-2016 Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-07-2015 Lees verder »