'Met respect scoor je altijd' (deel II)

24 september 2013
www.bladella.nl
Om onze favoriete sport voor iedereen leuk te houden wordt door de vereniging gewerkt aan een protocol waar ieder zich aan dient te houden. Kort en bondig samengevat: ‘Doe normaal!'

Het bestuur heeft de taak om met visie beleid uit te voeren. Dat beleid moet dit najaar gestalte krijgen in 80 gedragsregels waar we met z’n allen ons aan moeten houden. Op onze site staan al die gedragsregels te lezen in een statuut, waarvan wij denken dat dit de Bladella norm moet zijn. Een concept, een praatstuk en graag willen we dat JIJ daar je mening over geeft.
  • Wat vind JIJ dat we met elkaar af moeten spreken
  • Wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten
  • Waar we elkaar op aan kunnen spreken
Hieronder deze keer de voorgestelde gedragsregels voor de speler (en de ouder/verzorger). Weet dat jouw mening telt en mede daardoor jij ook in een omgeving vertoeft waar jouw normen en waarden gelden. Wij rekenen op jou.  Reacties graag vóór 15 oktober: info@bladella
 
GEDRAGSREGELS VOOR DE SPELER
1. Is sportief, vertoont teamgeest en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
2. Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer I leider
                als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
3. Houdt de kantine netjes, brast niet met de gratis ranja of thee en neemt geen plastic bekers mee naar buiten.
                Afval in de afvalbak.
4. Is voor de training en wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
5. Gaat pas het kleedlokaal in als de leider/trainer ook daar aanwezig is
6. Plaats zijn rijwiel in het fietsenrek, de auto in het parkeervak, sporttas in het tassenrek.
7. Volgt de aanwijzingen van beheerder of andere verantwoordelijke op.
8. Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
9. Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de assistent scheidsrechters ook
                al is de speler het daar niet mee eens.
10. Is zuinig op alle te gebruiken materialen, dus ook op velden en kleedlokalen.
11. Maakt vuile schoenen op de borstels buiten de kleedkamer schoon.
12. Dient na training en wedstrijd te douchen.
13. Helpt mee met schoonmaken van de kleedkamer.
14. Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
15. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer.
16. Helpt mee met het verzamelen van materialen na de training.
17. Is ambassadeur van de club en draagt Bladella dus positief uit.
18. Pesten past ook niet binnen de club. Meldt dat aan de leider of clubvertegenwoordiger.
 
GEDRAGSREGELS VOOR DE OUDER/VERZORGER
48. Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
49. Blijft tijdens de wedstrijd achter de afrastering en/of buiten de lijnen van het veld
                (op een half veld zonder afrastering aan de kopkanten).
50. Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team en komt dus ook niet in
                de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding.
51. Mag spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven
52. Doet, indien nodig, mee in de wasbeurten van de kleding van het team.
53. Helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
54. Zorgt er voor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
55. Ziet er op toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
56. Steunt de begeleiding van het team daar waar nodig en draagt de vereniging positief uit.
57. Meldt kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie bij de
                desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging.

 
www.bladella.nl
Gewoon een potje ballen, passjes geven, lichtjes bewegen, geen onderling contact. De senioren wilden wel eens weten hoe het voelde. Lees verder »
 
www.bladella.nl
Een lekker potje voetballen mag sinds 1 juli weer, nu ook door 'Boven 18’. En de 55plussers gaat 'wandelvoetballen'. Lees verder »
 
www.bladella.nl
Na de laatste persconferentie van het kabinet afgelopen week en in overleg met de gemeente kan het bestuur mededelen dat zowel het… Lees verder »
 
www.bladella.nl
Vanaf maandag 22 juni starten we met de nieuwe jeugdteams voor seizoen 2020-2021 tot en met 10 juli  Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VV Bladella
Sportpark De Smagtenbocht
Bossingel 7
5531 NH Bladel
 0497 38 19 24

Banknummer NL83RABO0107588439
KVKnummer 40235434
BTWnummer NL2651786B01
Terug naar boven