Jaarvergadering V.V. Bladella (seizoen 2012-2013)

07 september 2013
www.bladella.nl
Op de jaarvergadering legt het hoofdbestuur aan de leden verantwoording af voor het gevoerde voetbalbeleid en voor de daarbij behorende financiële huishouding.

Bij Bladella passeren dan ook andere zaken de revue…

Het werd een drukke avond voor voorzitter René Walenberg. Door de zomerse temperaturen van de laatste tijd was het vrijdagavond 7 september nog flink warm in het clubhuis. Ongeveer vijftig, overwegend oudere, leden en vrijwilligers van de voetbalvereniging waren aanwezig en volgden toch wel nieuwsgierig de speech van de voorzitter. 
 
Moeilijke tijden?
In zijn toespraak begon de voorzitter over het gemeentelijke beleid ten aanzien van de sportverenigingen dat hen de laatste jaren meer taken en minder geld toeschuift. . Daarbij moet gezegd worden dat de kunstgrasvelden een welkom cadeau waren maar dat we op de verlichting van het hoofdveld, een deel van plan twee, nog wel even moeten wachten. Helaas zijn er het laatste jaar, mede door de crisis bij Bladella, geen nieuwe sponsoren bij gekomen. Daarom is de voorzitter enorm blij met de steun van hoofdsponsor ‘De Tipmast’ en natuurlijk ook van de andere ondernemingen die Bladella als sponsor trouw zijn gebleven.
 


Voor voetbalplezier

Na het afscheid van Frank en Lia Schinkel, die vijf jaar het beheer hadden in de kantine van Bladella, stond de voorzitter nog even stil bij het vroege overlijden van oud-voorzitter Swiet van Rossum, afgelopen december. Weinig mensen hebben de afgelopen decennia zoveel invloed gehad op het reilen en zeilen van VV Bladella. Op voetbalgebied heeft het seizoen 2012-2013, op zijn zachts gezegd, weinig opwindends gebracht: het eerste team degradeerde kansloos uit de tweede klasse en bij de senioren werd geen enkel ander elftal kampioen. Gelukkig wel bij de junioren. De voorzitter wenste de nieuwe hoofdtrainer Jasper van Hoof met zijn selectie veel sportief succes in de derde klasse. Maar voetbalplezier moet altijd voorop staan, stelde hij, bij jong en bij oud.
 
Het huishoudboekje
Penningmeester Jan Vlems kon tevreden constateren dat ondanks de problemen die de voorzitter schetste het voor Bladella financieel een redelijk goed jaar is geweest. De boeken werden met een positief saldo afgesloten vooral omdat er flink bezuinigd was op de eigen uitgaven en natuurlijk ook door de vorig jaar doorgevoerde contributieverhoging. Er is al wat geld gereserveerd om de tribune, uit 1964, een flinke opknapbeurt te geven. Met minder materiaal- en minder wedstrijdkosten en ook minder uitgaven voor de begeleiding moet ook de begroting van het komende seizoen een positief eindresultaat kunnen opleveren. ‘Met zuinigheid en vlijt, bouwt men huizen als kastelen’, beweerde de eeuwig optimistische penningmeester maar het is niet zeker of hij hiermee ook de geldhuishouding van Bladella bedoelde.
 


Clubman van het jaar

Een agendapunt van de jaarvergadering is sinds vijf jaar de uitverkiezing van Clubman, of Clubvrouw, van het jaar. Deze vrijwilliger met verdienste en met een positieve uitstraling naar de club en de andere leden mag dan van voorzitter Walenberg het kunstwerk ‘De Vlam’ in ontvangst nemen. Na vorig jaar Toon van Gompel viel dit jaar de eer te beurt aan Jacco van der Net. Misschien een wat opvallende keuze van het bestuur maar de voorzitter maakte duidelijk waarom Jacco prima past in het beeld. Jacco is sinds drie en een half jaar lid van Bladella, zijn twee zoons voetballen bij de jeugd. Jacco woonde eerst in Veldhoven en voetbalde bij de jeugd van Marvilde. Bij Bladella werd hij meteen jeugdleider en ook hoofdleider van de F-jeugd. Sinds enkele maanden is Jacco, ondernemer van beroep, ook voorzitter van de nieuw opgerichte sponsorcommissie. Het bestuur kende hem de onderscheiding toe vanwege de initiatieven die hij de afgelopen jaren heeft ondernomen en hoopt dat zijn voorbeeld ook anderen zal aanzetten als vrijwilliger bij Bladella hun steentje bij te dragen.
 
RESPECT om en op het voetbalveld
Na een korte onderbreking stelde de voorzitter het onderwerp RESPECT aan de orde. Op de site heeft het bestuur een serie van 80 gedragsregels geplaatst waar de verschillende groepen binnen de vereniging rekening mee moeten houden. Het gaat hierbij om waarden en normen op en rond het voetbalveld. Het bestuur hoopt dat de leden de komende maand enkele keren op de site kijken en reageren op de stellingen en ook op de aanpak die wordt voorgesteld. Na de vaststelling door het bestuur zal een ingelaste ledenvergadering in januari goedkeuring kunnen geven aan het voorgestelde kader en ook aan de aanpak van leden die zich niet aan de dan geldende waarden houden.
 


Moet Bladella verder zonder Peer Hooijen?

De zittingstermijn voor bestuursleden bij VV Bladella bedraagt drie jaar. Dit jaar waren drie personen aftredend waarvan twee herkiesbaar. De laatste waren penningmeester Jan Vlems en secretaris Hetty Maas. Beiden werden, als bewijs van waardering voor hun optreden de afgelopen jaren, bij acclamatie weer in hun functie benoemd. Peer Hooijen was niet herkiesbaar. Hij heeft zich binnen het bestuur de laatste jaren vooral bezig gehouden met de post ‘Senioren’. “Maar waar heeft Peer zich niet mee bezig gehouden?”, vroeg de voorzitter zich hardop af. De laatste 45 jaar, zo stelde hij, is er niemand bij de club die zoveel functies heeft bekleed en, bovenal, continue een uitmuntend ambassadeur en gastheer voor VV Bladella is geweest. De voorzitter kon zich ook niet voorstellen dat de stoel van Peer in zijn kantoor de komende jaren leeg zal blijven. Peer heeft al toponderscheidingen van de club en ook van de koningin op zijn borst. Daarom vond het bestuur het een passende geste de naam voor de onderscheiding voor de clubman van het jaar, de Vlam, om te dopen in die van ‘Peer Hooijen-vrijwilligersprijs’. En dat het bestuur deze beloning voor zijn vele werk voor Bladella voor PUH, de man die bij Bladellla alles weet, geheim heeft kunnen houden is op zich al een topprestatie. De plaats van Peer in het bestuur wordt ingenomen door Geert van Gompel.
 
Voor de clubbinding
Daarmee sloot de voorzitter de vergadering maar niet na de aanwezigen te hebben bedankt voor hun aanwezigheid. Ook wenste hij iedereen het komende seizoen veel voetbalplezier, daar is het per slot van rekening toch allemaal om begonnen, en nodigde hen uit nog een glaasje te drinken. Uiteraard werd daar gebruik van gemaakt, voor de clubbinding en om elkaar nog beter te kunnen begrijpen. 

jaarvergadering 2013


 
www.bladella.nl
Bladella heeft een markant clubman verloren. Kees van Limpt, 85 jaar oud, woonde al twee jaar in zijn kamer aan de Lees verder »
 
www.bladella.nl
KNVB heeft de knoop doorgehakt en besloten alle wedstrijden te annuleren. Geen kampioenen of ... Lees verder »
 
www.bladella.nl
Zondag 29 maart bereikte ons het bericht dat Bladella-lid Tiny Brekelmans op 84-jarige leeftijd is overleden.   Lees verder »
 
www.bladella.nl
Onze hoofdtrainer Harry LaVallette inspireerde de selectiespelers om ook alles uit de kast te halen ..... Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-01-2019 Lees verder »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05-03-2017 Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-08-2016 Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-04-2016 Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-07-2015 Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-06-2013 Lees verder »