Respect voor elkaar en voor het voetbal

11 februari 2013
www.bladella.nl
Bladella is van plan een serie afspraken te maken met haar leden om niet alleen het voetbalspel, maar ook de wijze waarop wij met elkaar omgaan, een meer positief wending te geven.

Aanleiding voor de bijeenkomst van donderdag 7 februari is natuurlijk de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Bij veel voetbalverenigingen zijn al gespreksavonden georganiseerd. Ook bij het Bladella-bestuur bestond al enige tijd de wens terug te blikken op de gebeurtenissen van de afgelopen maanden. De jeugdcommissie organiseerde twee kaderavonden onder leiding van een medewerker van de KNVB die vooral gericht waren op het goed coachen van jeugdteams.
 
Kom maar op met die klachten
Voor de seniorenvoetballers en supporters wilde het bestuur graag concrete zaken aanpakken, zaken waar een groep leden zich in mindere of meerdere mate aan stoort. Daarom was er via deze site een oproep gedaan om zaken die niet op of rond het voetbalveld thuishoren, en ook die bij Bladella gebeuren, te melden. De afgelopen weken hebben een honderdtal leden gereageerd met een scala van klachten. Daarvan is een overzicht gemaakt en voor de bespreking van de avond kwamen er vijf groepen van ongewenst gedrag aan bod. Het ging daarbij met name om de opmerkingen van spelers, supporters en ouders tegen de leiding en tegen de tegenstanders. Ook werd het pesten aangetipt zoals dat bij junioren maar ook bij senioren voorkomt. Ook de zorg voor de materialen en het gebruik van de faciliteiten op het sportpark scoorden hoog.
 
Een gedragsprotocol?
Voorzitter René Walenberg opende de bijeenkomst en stelde dat het bestuur op zoek is naar informatie van de leden om te komen tot richtlijnen waar Bladella-leden en supporters zich aan dienen te houden. Met de kijk van de aanwezigen op de huidige gang van zaken binnen de club meende de voorzitter een basis te hebben voor een gedragsprotocol waar iedereen zich aan diende te houden, waarnaar verwezen moet kunnen worden en op basis waarvan ook daadwerkelijk op een gedifferentieerde wijze kan worden opgetreden bij het constateren van overtredingen
 
Moet de leider een speler van het veld halen?
Na de opening, waarbij een viertal voorvallen bij Bladella die echt niet op een voetbalveld thuishoren aan de orde kwamen, gingen de ongeveer honderd aanwezigen aan de slag met de bespreking van de groepen van problemen. Daarvoor kregen ze enkele reacties waaruit zij een keuze konden maken. Het ging hierbij niet om concrete oplossingen maar om het aangeven van een denkrichting. Wanneer een speler van Bladella een forse overtreding begaat, die de scheidsrechter niet ziet of onvoldoende straft, moet de leider de speler dan uit het veld halen? Is het nodig dat er per elftal twee voetballers zorgen voor het schoonmaken van de kleedlokalen of is dat ieders eigen verantwoordelijkheid? Moeten supporters elkaar terecht wijzen bij discriminerende opmerkingen uit het Bladella-kamp? Moet de club professionele hulp zoeken voor pesters of is een taakstraf van enkele weken voldoende? Of is er gewoon niks aan te doen?
 

Een ferme uitdaging
De richting van de antwoorden werd in de nabespreking wel duidelijk. Voorzitter Walenberg concludeerde ook dat de aanwezigen toch meer lijnen willen zien in de benadering van de problemen die zich voordoen. Daarbij zou inderdaad een vooraf opgesteld en bekend gemaakt protocol  helpen. Een grote meerderheid is het ook eens met ingrijpen bij notoire overtreders van de regels.  Maar tegelijkertijd  erkende hij volmondig dat het handhaven daarvan een ferme uitdaging gaat worden. Samen met jeugdvoorzitter Pim Lavrijsen wilde hij die uitdaging graag aangaan. Verder beloofde hij dat op de komende ledenvergadering in september er een kader zal worden gepresenteerd over de normen en waarden bij Bladella alsmede een protocol hoe op te treden bij vastgestelde overtredingen. Het is dan aan de leden van Bladella om die vast te stellen. Hij dankte Harrie Fiers voor zijn wijze van presenteren en de aanwezige leden voor hun aanwezigheid en vooral voor hun positieve manier van meedenken over de vraag hoe Bladella ook in de toekomst een WFC, ‘Wa’n Fijn Clubke’ kan blijven.  

 
www.bladella.nl
Vier dagen staat Bladella’s gewaardeerd fototeam weer klaar om de mooiste foto van je team te maken en ook van jou persoonlijk. Lees verder »
 
www.bladella.nl
De Schippers' mannen hadden geen kind aan vv Hulsel en boekten een ruime 6-0 zege. Daarmee werd het krachtsverschil amper goed tot… Lees verder »
 
www.bladella.nl
Na Netersel is a.s. zondag ook de andere buurman beker tegenstander. Bladella gaat daarna naar de volgende ronde. Lees verder »
 
www.bladella.nl
Zaterdag 5 oktober organiseert al weer voor de 6e keer onze korfballende naamgenoot de ‘Blaalse Spelen’. Supergezellig! Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-01-2019 Lees verder »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05-03-2017 Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-08-2016 Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-04-2016 Lees verder »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-07-2015 Lees verder »