Algemeen

Bladella en het vrijwilligersbeleid

Alle enkele jaren wordt er gedacht om meer leden en ouders van jeugdleden bij het vrijwilligersgebeuren te betrekken. De club kan niet draaien zonder bestuursleden, scheidsrechters, kantinemedewerkers en vele anderen. Duidelijk is dat er een keuze gemaakt moet worden.
 
De VCC, vrijwilligerscöordinatiecommissie gaat actief vrijwilligers werven. Het bestuur heeft in de ledenvergadering besproken dat ieder lid van Bladella in principe verplicht is een vrijwilligerstaak op zich te nemen. Leden (of ouders) die niet in staat of in de gelegenheid zijn daaraan mee te doen kunnen een aanzienlijke contributieverhoging tegemoet zien.
 
De bestuursleden hebben de VCC de vacatures binnen Bladella gemeld en de VCC heeft die met een functieomschrijving op de site in beeld gebracht. Kandidaten voor een taak of functie kunnen zich met een mail bij de commissie melden die dan de bestuursleden of commissievoorzitters op de hoogte brengt. Daarna volgt een gesprek over de invulling van de functie.
 
De VCC, Helma van Moll, Jelle de Vries, Roland van de Wiel en Davy Jansen, zijn verantwoordelijk voor de welkomsgesprekken met nieuwe leden of hun ouders. Die worden wegwijs gemaakt over het reilen en zeilen bij de club en hen wordt ook gevraagd welke competenties zij hebben om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Ook bestaande leden wordt via hun aanmelding voor het nieuwe seizoen gevaagd een keuze te maken. Deze gegevens komen in een databank onder beheer van de VCC.
 
 
VV Bladella
Sportpark De Smagtenbocht
Bossingel 7
5531 NH Bladel
 0497 38 19 24

Banknummer NL83RABO0107588439
KVKnummer 40235434
BTWnummer NL2651786B01
Terug naar boven